הודעה על מפקד חברים ושאלות נפוצות

הודעה

 

ב – 6 לאפריל  2023, נחגוג את יום השנה ה – 25 ליסוד GreySheeters Anonymous שנוסדה ב - 1998. נושא החגיגות הוא ״מאפור לכסף״ והן מאורגנות ע״י האינטרגרופ הספרדי. באותו החודש נחל גם בעריכת מפקד חברים שיימשך 5 חודשים. מפקד החברים אושר בוועידה העולמית בשנת 2022 והוא יערך מידי 5 שנים. המפקד האחרון נערך בשנת 2018. קישור למפקד ימצא באתר  GreySheet.org החל מחודש אפריל.

שאלות נפוצות

למה משמש המפקד?

המפקד משמש אותנו על מנת להבין היכן נמצאים חברי הקהילה, איך שמעו לראשונה על הגריישיט, כמה חברים בהימנעות יש, לעדכן את רשימות הטלפונים והדוא״ל ועל מנת להתאים שירותים לכל חברי הקהילה.

מהי רשימת הטלפונים ואנשי קשר באזור?

רשימת הטלפונים - משמשת חברים ליצור קשר על חברים אחרים.

רשימת אנשי קשר אזורים - משמשת לאיתור פגישות באזורים השונים ולקבל מידע.

שיתוף פרטיך ברשימות אלו היא אופציה בלבד. רשימת הטלפונים מוגנת בסיסמה, אשר משתנה מידי 3 חודשים. האינפורמציה עליך לעולם לא תימסר ורק חברים ברשימת הטלפונים מקבלים את הסיסמה ויוכלו לצפות בה. אם הוספת את שימך לרשימה האזורית, שימך הפרטי, עיר וה email יפורסמו באתר.

לה אתם מבקשים את שמנו?

זה לא רק סקר של החברים, אלא מפקד חברים. עלינו להיות בטוחים שכל חבר נמנה רק פעם אחת. ב 2018 מספר לא מבוטל של חברים השתתף במפקד יותר מפעם אחת, תוך שימוש בתאי דוא״ל שונים, וזה הוביל אותנו למנות חברים יותר מפעם אחת. שמות ופרטים מלאים מאפשרים לנו למנות חברים פעם אחת.

האם זו חובה?

לא. המטרה העיקרית של מפקד החברים היא להציג תמונה - היכן אנו נמצאים, כמה שנות הימנעות יש בקהילה שלנו, ומהי הדרך הטובה ביותר להגיע לאכלן הכפייתי הבא. על מנת לענות על שאלות אלו, אנו זקוקים, לכל הפחות, לדוא״ל שלך, ארץ, תאריך ההימנעות שלך ואיך שמעת על הגריישיט לראשונה. שאר 12 השאלות הן אופציה בלבד, אולם אנו שואפים להגיע למידע רחב ואמין ככל הניתן על מנת לשרת טוב יותר את הקהילה שלנו ונודה לכם אם תמסרו אותו.

מה קורה למידע עלינו? מי רואה אותו? ומה אתם עושים איתו?

המידע עליך חסוי. אך ורק חברי ועדת המבנה של השירות העולמי יראו אותו ובמטרה אחת - לערוך את הדו״ח. הדו״ח לא יזהה יחידים. הדו״ח יכלול מידע כגון היקף חברי הגריישיט בכל אזור, ממוצע שנות ההימנעות לפי אזור, כיצד חברים שמעו לראשונה על הגריישיט. לדוגמא בשנת 2018 – מרבית החברים שמעו לראשונה על הקהילה מחבר אחר.

שאלות? GreySheetCounts@greysheet.org

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our privacy policy.